Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C2 trang 45 sgk Vật lí lớp 6

Hướng dẫn giải đáp án câu hỏi bài tập C2 trang 45 sách giáo khoa Vật lí lớp 6: Làm giảm độ của mặt phẳng nghiêng bằng cách nào?

Đề bài:

Trong thí nghiệm ở bài tập trên em đã làm giảm độ của mặt phẳng nghiêng bằng cách nào?

Câu hỏi bài C2 trang 45 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án câu hỏi C2 trang 45 sgk Vật lí lớp 6

- Giảm độ cao đầu của mặt phẳng nghiêng.

- Tăng độ dài của mặt phảng nghiêng.

- Giảm độ cao đầu mặt phẳng nghiêng đổng thời tăng độ dài của mặt phẳng nghiêng.

>> Xem thêm bài tập kế tiếpGiải bài C3 trang 45 sgk Vật lí lớp 6

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    12:06 PM
21/07/2018    12:06 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top