Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C2 trang 34 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C2 trang 34 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy nhớ lại kiến thức ở lớp 8 và cho biết oat là đơn vị của đại lượng nào.

Đáp án bài C2 trang 34 sgk vật lý lớp 9

Oat là đơn vị của công suất, Đáp án bài C2 trang 34 sgk vật lý lớp 9
 

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    20:30 PM
24/07/2018    20:30 PM
Back to top