Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C2 trang 34 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập C2 trang 34 sách giáo khoa Vật lí lớp 6. Tìm hiểu ĐCNN và GHĐ của lực kế ở nhóm em.

Đề bài:

Hãy tìm hiểu ĐCNN và GHĐ của lực kế ở nhóm em.

Đáp án giải câu C2 trang 34 sgk Vật lí lớp 6

Học sinh nghiên cứu lực kế ở trên lớp.

Đáp án bài C2 trang 34 sgk toán 6 tập 1

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    14:20 PM
19/07/2018    14:20 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top