Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài C2 trang 24 SGK Vật lý 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C2 trang 24 sách giáo khoa vật lý 6

Đề bài:

Câu hỏi bài C2 trang 24 sgk toán 6 tập 1

Hãy trả lời các câu hỏi nêu ở đầu bài.

Đáp án:

Người thứ nhất đang giương cung, người thứ hai chưa giương cung dựa vào nhận xét: dây cung của người thứ nhất đã bị biến dạng so với lúc ban đầu của cung.

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    16:12 PM
17/07/2018    16:12 PM
Back to top