Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài C2 trang 21 SGK Vật lý 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C2 trang 21 sách giáo khoa vật lý 6

Đề bài:

Bố trí thí nghiệm như ở hình 6.2

Câu hỏi bài C2 trang 21 sgk toán 6 tập 1
 

Nhận xét về tác dụng của lò xo lên xe và của xe lên lò xo khi ta kéo xe cho lò xo dãn ra.

Đáp án:

Khi ta kéo xe lăn để lò xo dãn ra, thì lò xo sẽ tác dụng lên xe lăn một lực kéo. Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một lực kéo làm cho lò xo bị dãn dài ra.

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    20:10 PM
16/07/2018    20:10 PM
Back to top