Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C2 trang 18 SGK Vật lí 6

Đáp án câu hỏi bài tập C2 trang 18 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Số ghi 500 g trên vỏ OMO chỉ gì ?

Đề bài:

Trên vỏ OMO có ghi 500 g. Số đó chỉ gì ?

Đáp ángiải câu C2 sgk Vật lí lớp 6 trang 18

500 g chỉ khối lượng bột giặt trong túi.

--------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn phương pháp giải và đáp án bài tập sách giáo khoa Vật lí lớp 6.

doctailieu.com
Tải về
15/07/2018    18:08 PM
15/07/2018    18:08 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top