Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C2 trang 163 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C2 trang 163 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Ánh sáng mặt trời mang đến cho mỗi mét vuông mặt đất một công suất 1,4kW. Hiệu suất của pin mặt trời là 10 %, hãy tính xem cần phải làm các tấm pin mặt trời có diện tích tổng cộng là bao nhiêu để cung cấp điện cho một trường học sử dụng 20 bóng đèn 100W và 10 quạt điện 75W.

Đáp án bài C2 trang 163 sgk vật lý lớp 9

  • Công suất sử dụng tổng cộng của trường học là : 20 . 100 +10 . 75 = 2750W.
  • Vì hiệu suất của tấm pin Mặt Trời là 10 % nên công suất của ánh sáng Mặt Trời cần cung cấp cho pin Mặt Trời là : 2750 . 10 = 27500 W.
  • Diện tích tấm pin Mặt Trời cần sử dụng là: Đáp án bài C2 trang 163 sgk vật lý lớp 9
doctailieu.com
Tải về
16/08/2018    06:41 AM
16/08/2018    06:41 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu