Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C2 trang 160 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C2 trang 160 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy nêu những dụng cụ hay thiết bị trong đó điện năng đã được chuyển hóa thành cơ năng, nhiệt năng, quang năng, hóa năng.

Đáp án bài C2 trang 160 sgk vật lý lớp 9

+ Quạt điện: Điện năng đã được chuyển hóa thành cơ năng.

+ Bếp điện: Điện năng đã được chuyển hóa thành nhiệt năng.

+ Đèn ống: Điện năng đã được chuyển hóa thành quang năng.

+ Nạp ắc - quy: Điện năng đã được chuyển hóa thành hóa năng.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài C2 trang 160 sách giáo khoa vật lý 9 để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    14:13 PM
15/08/2018    14:13 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu