Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài C2 trang 15 SGK Vật lý 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C2 trang 15 sách giáo khoa vật lý 6

Đề bài:

Nếu hòn đá to không bỏ lọt bình chia độ thì người ta dùng thêm bình tràn và bình chứa để đo thể tích của nó như hình 4.3a.

Hãy mô ta cách đo thể tích hòn đá bằng phương pháp bình tràn vẽ ở hình 4.3

Câu hỏi bài C2 trang 15 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án:

Khi hòn đá không bỏ lọt bình chia độ thì đổ đầy nước vào bình tràn, thả hòn đá vào bình tràn, đồng thời hứng nước tràn ra vào bình chứa. Đo thể tích nước chàn ra bằng bình chia độ, ta được thể tích hòn đá.

doctailieu.com
Tải về
15/07/2018    06:08 AM
15/07/2018    06:08 AM
Back to top