Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C2 trang 146 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C2 trang 146 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy kể tên một số công việc trong đó người ta sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng để phục vụ đời sống hoặc sản xuất.

Đáp án bài C2 trang 146 sgk vật lý lớp 9

Phơi khô ngô, đỗ, lạc, thóc lúa... ngoài nắng; làm muối; sưởi nắng trong mùa đông cho ấm người...

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 9: Đáp án bài C2 trang 146 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
12/08/2018    18:09 PM
12/08/2018    18:09 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu