Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C2 trang 143 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C2 trang 143 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Chắn ba cửa sổ bằng ba tấm lọc màu đỏ, lục và lam. Tại chỗ ba chùm sáng nói trên gặp nhau, ta thu được ánh sáng màu gì ?

Đáp án bài C2 trang 143 sgk vật lý lớp 9

Khi chắn ba cửa sổ bằng ba tấm lọc màu đỏ, lục và lam thì tại chỗ ba chùm sáng nói trên gặp nhau, ta thu được ánh sáng màu trắng.

doctailieu.com
Tải về
12/08/2018    00:51 AM
12/08/2018    00:51 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu