Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C2 trang 14 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C2 trang 14 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó. 

Câu hỏi bài C2 trang 14 sgk vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải

- Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song: U = U1 = U2

 

- Hệ thức của định luật Ôm:  Hướng dẫn giải bài C2 trang 14 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C2 trang 14 sgk vật lý lớp 9

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 bằng hiệu điện thế giữa hai đầu R2, tức là:

Đáp án bài C2 trang 14 sgk vật lý lớp 9

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    12:39 PM
21/07/2018    12:39 PM
Back to top