Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C2 trang 139 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C2 trang 139 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Mô tả hình ảnh quan sát được trong hai trường hợp a và b.

Đáp án bài C2 trang 139 sgk vật lý lớp 9

a. Khi chắn trước khe sáng một tấm lọc màu đỏ thì ta thấy có vạch đỏ. Khi chắn trước khe sáng một tấm lọc màu xanh ta thấy có vạch xanh. Hai vạch xanh và đỏ không nằm cùng một chỗ.

b. Khi chắn khe sáng bằng một tấm lọc nửa trên màu đỏ nửa dưới màu xanh thì ta thấy đồng thời cả hai vạch đỏ và vạch nằm lệch nhau.

doctailieu.com
Tải về
11/08/2018    06:37 AM
11/08/2018    06:37 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu