Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C2 trang 133 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C2 trang 133 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là 1,5x. Vậy tiêu cự dài nhất của kính lúp sẽ là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

Hệ thức giữa số bội giác G và tiêu cự f (đo bằng đơn vị xentimet) của một kính lúp: Hướng dẫn giải bài C2 trang 133 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C2 trang 133 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C2 trang 133 sgk vật lý lớp 9
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài C2 trang 133 sách giáo khoa vật lý 9 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    06:09 AM
10/08/2018    06:09 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu