Giải lý lớp 9: Đáp án bài C2 trang 131 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C2 trang 131 sách giáo khoa vật lý lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Mắt cận không nhìn rõ những vật ở xa hay ở gần mắt ? Điểm cực viễn Cv của mắt cận ở xa hay gần mắt hơn bình thường ?

Đáp án bài C2 trang 131 sgk vật lý lớp 9

Mắt cận không nhìn rõ những vật ở xa mắt.

Điểm cực viễn Cv của mắt cận ở gần mắt hơn bình thường.

Giangdh (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM