Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài C2 trang 12 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C2 trang 12 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Quan sát hình 3.1 và cho biết tên dụng cụ đo, GHĐ và ĐCNN của những dụng cụ đó.

Câu hỏi bài C2 trang 12 sgk toán 6 tập 1
Đáp án:

Ca đong to có GHĐ 1 lít và ĐCNN là 0,5 lít;

Ca đong nhỏ có GHĐ và ĐCNN là 0,5 lít;

Ca nhựa có GHĐ là 5 lít và ĐCNN là 1 lít.

 

doctailieu.com
Tải về
14/07/2018    12:06 PM
14/07/2018    12:06 PM
Back to top