Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C2 trang 11 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C2 trang 11 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy chứng minh rằng, đối với đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

Câu hỏi bài C2 trang 11 sgk vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài C2 trang 11 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C2 trang 11 sgk vật lý lớp 9

Trong mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện chạy qua R1 và R2 là như nhau, ta có:

Đáp án bài C2 trang 11 sgk vật lý lớp 9
 

 

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    02:53 AM
21/07/2018    02:53 AM
Back to top