Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C13 trang 20 sgk Vật lí 6

Đáp án bài tập C13 trang 20 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Số 5T trên biển báo giao thông trước một chiếc cầu có ý nghĩa gì ?

Đề bài:

 Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông trên có ghi 5T (H.5.7). Số 5T có ý nghĩa gì ?

Câu hỏi bài C13 trang 20 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án trả lời câu hỏi C13 sgk Vật lí lớp 6 trang 20

Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 5 tấn không được đi qua cầu.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    16:10 PM
16/07/2018    16:10 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top