Giải bài C11 trang 78 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C11 trang 78 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Về mùa nào chim thường hay đứng xù lông? Tại sao?

Lời giải đáp án

Về mùa đông chim thường hay đứng xù lông vì mùa đông, thời tiết lạnh, chim xù lông đế tạo ra các lớp không khí dẫn nhiệt kém giữa các lông chim, điều này giúp chim được giữ ấm hơn.
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top