Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài C11 trang 26 SGK Vật lý 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C11 trang 26 sách giáo khoa vật lý 6

Đề bài:

" Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó biến dạng."

Hãy nêu một thí dụ về lực tác dụng lên một vật có thể gây ra đồng thời hai kết quả nói trên.

Đáp án:

Một ví dụ về lực tác dụng lên một vật vừa làm vật biến dạng lại vừa làm vật biến đổi chuyển động: Một quả bóng cao su đang nằm yên trên mặt đất, dùng chân đá mạnh quả bóng vừa bị biến dạng, vừa biến đổi chuyển động.

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    10:16 AM
18/07/2018    10:16 AM
Back to top