Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C11 trang 20 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập C11 trang 20 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Chỉ trên các hình xem đâu là cân ta, cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế.

Đề bài:

 Hãy chỉ trên các hình 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, xem đâu là cân ta, cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế.

Câu hỏi bài C11 trang 20 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án bài tập C11 trang 20 sgk Vật Lí lớp 6

Hình 5.3: Cân y tế;

Hình 5.4: Cân tạ;

Hình 5.5: Cân đòn;

Hình 5.6: Cân đồng hồ

--------------------------------------------------------------------

     Trên đây là lời giải câu hỏi C11 trang 20 môn Vật lí 6, các bạn có thể tham khảo thêm đáp án giải lý 6 bài C12 trang 20 sgk hoặc hướng dẫn phương pháp giải bài tập Vật lí lớp 6 khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    12:10 PM
16/07/2018    12:10 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top