Đáp án bài C10 trang 82 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C10 trang 82 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Tại sao trong thí nghiệm ở hình 23.4 bình chứa không khí lại được phủ muội đèn?

Hình 23.4
 

Lời giải đáp án

Bình chứa không khí được phủ muội đèn là để tăng khả năng hấp thụ các tia nhiệt cho bình chứa.

doctailieu.com
Tải về
Back to top