Đáp án bài C10 trang 78 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C10 trang 78 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày?

Lời giải đáp án

Tác dụng của áo trong mùa lạnh là giữ nhiệt cho cơ thể. Nếu mặc cùng một lúc nhiều áo mỏng sẽ tạo ra được các lớp không khí khác nhau giữa các lớp áo, các lớp khống khí này dẫn nhiệt rất kém nên có thể giữ ấm cho cơ thể tốt hơn.

doctailieu.com
Tải về
Back to top