Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài C10 trang 26 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C10 trang 26 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng

Đáp án:

- Dùng tay nén hai đầu lò xo lại, ta thấy cả lò xo và tay đều biến dạng

- Khi ngồi trên tấm đệm ta thấy đệm bị lún xuống

- Khi cái vợt đập vào một quả bóng thì cả vợt lẫn bóng đều bị biến dạng.

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    08:16 AM
18/07/2018    08:16 AM
Back to top