Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài C10 trang 23 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C10 trang 23 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Tìm một thí dụ về hai lực cân bằng.

Đáp án:

Một số ví dụ về hai lực cân bằng như: Hai người A và B chơi đẩy gậy, nếu gậy vẫn đứng yên thì lực do tay của người A và người B cùng tác dụng lên gậy là hai lực cân bằng; cái tủ nằm yên trên sàn nhà thì lực nâng của sàn nhà và lực hút của Trái đất lên tủ là hai lực cân bằng.

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    12:12 PM
17/07/2018    12:12 PM
Back to top