Giải bài C1 trang 94 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 94 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của các câu ở cột bên phải bảng 27.1:
 

Hiện tượng Sự truyền năng lượng
Hòn bi thép lăn từ máng nghiêng xuống chạm vào miếng gỗ làm miếng gỗ chuyển động ….(1)… cho miếng gỗ
Thả một miếng nhôm đã được nung nóng vào một cốc nước lạnh Miếng nhôm truyền … (2) cho cốc nước.
Viên đạn từ nòng súng bay ra, rơi xuống biển, nguội và chìm dần Viên đạn truyền … (1)… và … (2)… cho nước biển


Đáp án lời giải

- Hòn bi truyền cơ năng cho miếng gỗ.

- Miếng nhôm truyền nhiệt năng cho cốc nước.

- Viên đạn truyền cơ năngnhiệt năng cho nước biển.

doctailieu.com
Tải về
Back to top