Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài C1 trang 92 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C1 trang 92 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Hãy cho biết năng suất tỏa nhiệt của khí đốt bằng bao nhiêu lần năng suất tỏa nhiệt của than bùn?

Lời giải đáp án

- Năng suất tỏa nhiệt của khí đốt bằng 3,14 lần than bùn.

doctailieu.com
Tải về
Back to top