Đáp án bài C1 trang 80 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C1 trang 80 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học

Đề bài

Nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên rồi từ trên xuống hay di chuyển hỗn độn theo mọi phương?

Đề bài c1 trang 80
 

Lời giải đáp án

Nước màu tím không di chuyển một cách hỗn độn mà di chuyển thành dòng từ dưới lên.

doctailieu.com
Tải về
Back to top