Đáp án bài C1 trang 77 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C1 trang 77 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì?

Lời giải đáp án

Điều này chứng tỏ khi nung nóng đầu A, nhiệt lượng đã được thanh đồng truyền đi đến mọi điểm và làm cho sáp nóng lên và bị chảy ra thành chất lỏng.
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top