Đáp án bài C1 trang 71 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C1 trang 71 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Quả bóng tương tự với hạt nào trong thí nghiệm của Brao- nơ?

Lời giải đáp án

Quả bóng tương tự với hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Brao- nơ.

doctailieu.com
Tải về
Back to top