Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C1 trang 50 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập C1 trang 50 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 6 : Mô tả các ròng rọc vẽ ở hình 16.2.

Đề bài:

 Hãy mô tả các ròng rọc vẽ ở hình 16.2.

Câu hỏi bài C1 trang 50 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án câu hỏi C1 trang 50 sgk Vật lí lớp 6

- Ròng rọc ở hình 16.2.a SGK là một bánh xe có rãnh để vắt dây qua, trục của bánh xe được mắc cố định (có móc treo trên xà), do đó khi kéo dây, bánh xe quay quanh trục cố định.

- Ròng rọc ở hình 16.2.b SGK cũng là một bánh xe có rãnh để vắt dây qua, trục của bánh xe không được mắc cố định, do đó khi kéo dây, bánh xe vừa quay vừa chuyển động cùng với trục của nó.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    08:08 AM
22/07/2018    08:08 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top