Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài C1 trang 45 SGK Vật lý 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C1 trang 45 sách giáo khoa vật lý 6

- Đo trọng lượng của vật p = F1 và ghi kết quả vào bảng dưới.

- Đo lực kéo vật F2 trên mặt phẳng nghiêng có độ nghiêng khác nhau:

+ Lần 1: Dùng tấm ván có độ dài ngắn nhất và lắp thí nghiệm như hình trong SGK. cầm lực kéo vật lên từ từ dọc theo mặt phẳng nghiêng. Đọc và ghi số chỉ cùa lực kế vào bảng.

+ Lần 2: Tìm cách làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng. Lặp lại thí nghiệm và ghi tiếp số chì của lực kế vào bảng.

+ Lần 3: Tiếp tục làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng. Lặp lại thí nghiệm và ghi tiếp sô chỉ của lực kế vào bảng.

Mặt phẳng nghiêng Trọng lượng của vật P= F1 Cường độ của lực kéo vật F2
Độ nghiêng lớn F1= N F₂ = ...N
Độ nghiêng vừa F₂ = ...N
Độ nghiêng nhỏ F₂ = ...N

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    10:06 AM
21/07/2018    10:06 AM
Back to top