Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài C1 trang 42 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 42 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Từ kết quả thí nghiệm, hãy so sánh lực kéo vật lên với trọng lượng của vật

Câu hỏi bài C1 trang 42 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án:

Tuỳ theo thí nghiệm thu được của các em, câu trả lời có thể là lực kéo vật lên bằng (hoặc lớn hơn) trọng lượng của vật

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    22:04 PM
20/07/2018    22:04 PM
Back to top