Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Bài C1 trang 4 SGK Vật lí 9

Giải bài C1 trang 4 SGK Vật lí 9 - Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập C1 trang 4 sách giáo khoa Vật lí lớp 9.

     Giải bài C1 trang 4 SGK Vật lí 9 - Đọc Tài Liệu gợi ý đáp án trả lời câu hỏi C1 trang 4 sách giáo khoa Vật lí lớp 9 giúp học sinh tham khảo, so sánh đối chiếu với bài làm của mình.

Đề bài

    Từ kết quả thí nghiệm, hãy cho biết, khi ta thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó có mối quan hệ như thế nào với hiệu điện thế.

Đáp án bài C1 trang 4 sgk Vật lí lớp 9

    Mỗi một học sinh làm thí nghiệm sẽ thu được một bảng số liệu khác nhau. Dưới đây là bảng số liệu để các em tham khảo:

Đáp án bài C1 trang 4 sgk vật lý lớp 9

   Kết quả thí nghiệm cho thấy khi tăng (hoặc giảm) hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.

=> Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

» Tham khảo thêm đáp án bài tiếp theoBài C2 trang 5 SGK Vật lí 9

    Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập C1 (trang 4 Vật lí lớp 9) các em cũng có thể theo dõi và cập nhật đáp án các bài tập khác môn Vật lí lớp 9 tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    16:08 PM
19/07/2018    16:08 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top