Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C1 trang 37 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C1 trang 37 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Quan sát hình 13.1 và cho biết:

  • Dòng điện thực hiện công cơ học trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện nào?
  • Dòng điện cung cấp nhiệt lượng trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện nào?

Đáp án bài C1 trang 37 sgk vật lý lớp 9

  • Dòng điện thực hiện công cơ học trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện: Máy khoan, máy bơm nước.
  • Dòng điện cung cấp nhiệt lượng trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện: Nồi cơm điện, mỏ hàn, bàn là.

doctailieu.com
Tải về
25/07/2018    10:52 AM
25/07/2018    10:52 AM
Back to top