Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C1 trang 34 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập C1 trang 34 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu.

Đề bài:

Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

Lực kế (1)… một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia gắn một cái móc và một cái (2) ….

Kim chỉ thi chạy trên một (3)……

- Kim chỉ thị

- bảng chia độ

- lò xo

Đáp án trả lời câu hỏi C1 trang 34 sgk Vật lí lớp 6

(1) lò xo

(2) kim chỉ thị

(3) bảng chia độ

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    12:20 PM
19/07/2018    12:20 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top