Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài C1 trang 27 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 27 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Câu hỏi bài C1 trang 27 sgk toán 6 tập 1

Lò xo có tác dụng lực vào quả nặng không ? Lực đó có phương và chiều như thế nào ? Tại sao quả nặng vẫn đứng yên ?

Đáp án:

Lò xo có tác dụng lực vào quả nặng ( Lực đàn hồi ). Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên quả nặng có phương cùng với trọng lực của quả nặng, ngược chiều với trọng lực. 

Quả nặng vẫn đứng yên vì lưc đàn hồi cân bằng với trọng lực 

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    12:16 PM
18/07/2018    12:16 PM
Back to top