Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài C1 trang 24 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 24 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Hãy tìm 4 thí dụ cụ thể để minh họa những sự biến đổi chuyển động:

Đáp án:

-    Xe đang chạy bị thắng cho dừng lại.

-    Cầu thủ đá vào quả bóng đang đứng yên làm cho quả bóng chuyển động.

-    Xe đạp lên dốc chuyển động chậm lại.

-    Xe đạp xuống dốc chuyển động nhanh lên.

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    14:12 PM
17/07/2018    14:12 PM
Back to top