Giải bài C1 trang 21 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 21 sách giáo khoa Vật lý lớp 6
Mục lục nội dung

Đề bài:

Bố trí thí nghiệm như hình 6.1

Nhận xét về tác dụng của lò xo lá tròn khi ta đẩy xe cho nó ép lò xo lại.

Câu hỏi bài C1 trang 21 sgk toán 6 tập 1

Đáp án:

Khi ta đẩy xe lăn để nó ép vào lò xo lá tròn, thì lò xo sẽ tác dụng lên xe lăn một lực đẩy. Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một lực ép làm cho lò xo lá tròn bị méo đi.

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X