Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C1 trang 18 sgk Vật lí 6

Giải bài tập C1 trang 18 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Khối lượng tịnh 397g chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp ?

Đề bài:

 Trên vỏ hộp sữa ông Thọ có ghi: "Khối lượng tịnh 397 g". Số đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp ?

» Xem thêmGiải Lí 6 bài C2 trang 18 SGK

Đáp án trả lời câu C1 trang 18 sgk Vật lí lớp 6

397 g chỉ lượng sữa chứa trong hộp.

doctailieu.com
Tải về
15/07/2018    16:08 PM
15/07/2018    16:08 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top