Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C1 trang 162 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C1 trang 162 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy chỉ ra năng lượng của gió đã được biến đổi lần lượt qua các bộ phận của máy như thế nào để cuối cùng thành điện năng?

Đáp án bài C1 trang 162 sgk vật lý lớp 9

  • Gió thổi cánh quạt truyền cho cánh quạt cơ năng.
  • Cánh quạt quay kéo theo rôto.
  • Rôto và stato biến đổi cơ năng thành điện năng.
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài C1 trang 162 sách giáo khoa vật lý 9 để xem ở dưới đây
Tải về
16/08/2018    04:32 AM
16/08/2018    04:32 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu