Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài C1 trang 15 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 15 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Quan sát hình 4.2 và mô tả cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ.

Câu hỏi bài C1 trang 15 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án:

Đo thể tích nước ban đầu có trong bình chia độ (V1 = 150 cm³); thả hòn đa vào bình chia độ; đo thể tích nước dâng lên trong bình (V2 = 200 cm³); thể tích hòn đá bằng

 V2 – V1 = 200 – 150 = 50 cm³.

doctailieu.com
Tải về
15/07/2018    04:08 AM
15/07/2018    04:08 AM
Back to top