Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C1 trang 144 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 144 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Đặt các vật dưới ánh sáng trắng.

  • Nếu thấy vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh lục thì đã có ánh sáng màu nào truyền từ vật vào mắt ta ?
  • Nếu thấy vật màu đen thì sao ?

Đáp án bài C1 trang 144 sgk vật lý lớp 9

Đặt các vật dưới ánh sáng trắng.

+ Khi nhìn thấy vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh lục thì đã có ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh lục truyền từ các vật đó đến mắt ta.

+ Khi nhìn thấy vật màu đen thì không có ánh sáng màu nào truyền từ vật đến mắt ta. Ta thấy được vật vì có ánh sáng từ các vật bên cạnh đến mắt ta.

doctailieu.com
Tải về
12/08/2018    04:05 AM
12/08/2018    04:05 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu