Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C1 trang 143 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C1 trang 143 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

  • Em đã trộn hai ánh sáng màu nào với nhau ? Kết quả, em đã thu được ánh sáng màu nào ? Ví dụ: Trộn ánh sáng màu với ánh sáng màu lục, ta được ánh sáng màu vàng.
  • Có khi nào em thu được "ánh sáng màu đen" sau khi trộn hay không ?

Đáp án bài C1 trang 143 sgk vật lý lớp 9

+ Tuỳ thuộc vào màu ánh sáng em chọn làm thí nghiệm.

Ví dụ: - Ta thu được ánh sáng màu vàng khi trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lục.

          - Ta thu được ánh sáng màu cánh sen khi trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lam.

          - Ta thu được ánh sáng màu nõn chuối khi trộn ánh sáng màu lục với ánh sáng màu lam.

+ Không.

doctailieu.com
Tải về
11/08/2018    22:34 PM
11/08/2018    22:34 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu