Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C1 trang 143 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C1 trang 143 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

  • Em đã trộn hai ánh sáng màu nào với nhau ? Kết quả, em đã thu được ánh sáng màu nào ? Ví dụ: Trộn ánh sáng màu với ánh sáng màu lục, ta được ánh sáng màu vàng.
  • Có khi nào em thu được "ánh sáng màu đen" sau khi trộn hay không ?

Đáp án bài C1 trang 143 sgk vật lý lớp 9

+ Tuỳ thuộc vào màu ánh sáng em chọn làm thí nghiệm.

Ví dụ: - Ta thu được ánh sáng màu vàng khi trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lục.

          - Ta thu được ánh sáng màu cánh sen khi trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lam.

          - Ta thu được ánh sáng màu nõn chuối khi trộn ánh sáng màu lục với ánh sáng màu lam.

+ Không.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 9: Đáp án bài C1 trang 143 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
11/08/2018    22:34 PM
11/08/2018    22:34 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu