Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C1 trang 14 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C1 trang 14 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Quan sát sơ đồ mạch điện hình 5.1 và cho biết các điện trở R1 và R2 được mắc với nhau như thế nào. Nêu vai trò của vôn kế và ampe kế trong sơ đồ.

Câu hỏi bài C1 trang 14 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C1 trang 14 sgk vật lý lớp 9

- Trong sơ đồ mạch điện hình 5.1, các điện trở R1, R2 được mắc song song với nhau.

- Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, đồng thời đo hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở. 

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    10:28 AM
21/07/2018    10:28 AM
Back to top