Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C1 trang 133 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C1 trang 133 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Kính lúp có số bội giác càng lớn thì có tiêu cự càng dài hay càng ngắn ?

Hướng dẫn giải

Hệ thức giữa số bội giác G và tiêu cự f (đo bằng đơn vị xentimet) của một kính lúp: Hướng dẫn giải bài C1 trang 133 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C1 trang 133 sgk vật lý lớp 9

Kính lúp có số bội giác càng lớn thì có tiêu cự càng ngắn.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 9: Đáp án bài C1 trang 133 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    04:00 AM
10/08/2018    04:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu