Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C1 trang 11 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 11 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Quan sát sơ đồ mạch điện hình 4.1, cho biết các điện trở R1, Rvà ampe kế được mắc với nhau như thế nào?

Câu hỏi bài C1 trang 11 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C1 trang 11 sgk vật lý lớp 9

Trong sơ đồ mạch điện hình 4.1, các điện trở R1, Rvà ampe kế được mắc nối tiếp với nhau. 

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    00:47 AM
21/07/2018    00:47 AM
Back to top