Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Đáp án bài C5 trang 17 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài C5 trang 17 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Hãy tự làm một bình chia độ: Dán bằng giấy trắng dọc theo chai nhựa (hoặc cốc), dùng bơm tiêm bơm 5 cm³ nước vào chai, đánh dấu mực nước và ghi 5 cm³ vào băng giấy. Tiếp tục làm như vậy và ghi 10 cm³ , 15 cm³ .... cho đến khi nước đầy bình chia độ.

Đáp án:

Dụng cụ: vỏ chai rỗng (hoặc cốc), giấy trắng, bơm tiêm

Cách làm: 

B1: Dán bằng giấy trắng dọc theo chai nhựa (hoặc cốc)

B2: dùng bơm tiêm bơm 5 cm³ nước vào chai, đánh dấu mực nước và ghi 5 cm³ vào băng giấy. 

B3: Tiếp tục làm như vậy và ghi 10 cm³ , 15 cm³ .... cho đến khi nước đầy bình chia độ

Đáp án bài C5 trang 17 sgk toán 6 tập 1
 

doctailieu.com
Tải về
15/07/2018    12:08 PM
15/07/2018    12:08 PM
Back to top