Bài 90 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Bài 90 trang 43 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 90 trang 43 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 90 trang 43 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập phép chia phân số khác.

Đề bài 90 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Tìm x, biết: 

a) \( \displaystyle x.{3 \over 7} = {2 \over 3}\)                                  d) \( \displaystyle {4 \over 7}.x - {2 \over 3} = {1 \over 5}\)

b) \( \displaystyle x:{8 \over {11}} = {{11} \over 3}\)                             e) \( \displaystyle {2 \over 9} - {7 \over 8}.x = {1 \over 3}\)

c) \( \displaystyle {2 \over 5}:x = {{ - 1} \over 4}\)                              g) \( \displaystyle {4 \over 5} + {5 \over 7}:x = {1 \over 6}\)

» Bài tập trước: Bài 89 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 90 trang 43 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+ Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

+ Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

+ Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

+ Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

+ Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

+ Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Cách chia 2 phân số cho nhau:

Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

\(\begin{array}{l} \dfrac{a}{b}:\dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b}.\dfrac{d}{c} = \dfrac{{a.d}}{{b.c}}\\ a:\dfrac{c}{d} = a.\dfrac{d}{c} = \dfrac{{a.d}}{c}\,\,\left( {c \ne 0} \right) \end{array}\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 90 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a)Từ \( \displaystyle x.{3 \over 7} = {2 \over 3}\)

suy ra \( \displaystyle x = {2 \over 3}:{3 \over 7} \)

\( \displaystyle x= {2 \over 3}.{7 \over 3}\)

\( \displaystyle x= {{14} \over 9}\)

b)Từ \( \displaystyle x:{8 \over {11}} = {{11} \over 3}\)

suy ra \( \displaystyle x = {{11} \over 3}.{8 \over {11}} \)

\( \displaystyle x = {8 \over 3}\)

c)Từ \( \displaystyle {2 \over 5}:x = {{ - 1} \over 4}\)

suy ra \( \displaystyle x = {2 \over 5}:{{ - 1} \over 4} \)

\( \displaystyle x = {2 \over 5}.{4 \over { - 1}}\)

\( \displaystyle x = {8 \over { - 5}} \)

\( \displaystyle x= {{ - 8} \over 5}\)

d)Từ \( \displaystyle {4 \over 7}.x - {2 \over 3} = {1 \over 5}\)

suy ra \( \displaystyle {4 \over 7}.x = {1 \over 5} + {2 \over 3}\)

\( \displaystyle {4 \over 7}.x= {{3 + 10} \over {15}}\)

\( \displaystyle {4 \over 7} x = {{13} \over {15}}\)

\( \displaystyle x = {{13} \over {15}}:{4 \over 7} \)

\( \displaystyle x = {{13} \over {15}}.{7 \over 4} \)

\( \displaystyle x = {{91} \over {60}}\) .

e)Từ \( \displaystyle {2 \over 9} - {7 \over 8}.x = {1 \over 3}\)

suy ra \( \displaystyle {7 \over 8}.x = {2 \over 9} - {1 \over 3}\) 

 \( \displaystyle {7 \over 8}x = {{2 - 3} \over 9} = {{ - 1} \over 9}\)

 \( \displaystyle x = {{ - 1} \over 9}:{7 \over 8} \)

\( \displaystyle x = {{ - 1} \over 9}.{8 \over 7}\)

\( \displaystyle x = {{ - 8} \over {63}}\)

g)Từ \( \displaystyle {4 \over 5} + {5 \over 7}:x = {1 \over 6}\)

Suy ra \( \displaystyle {5 \over 7}:x = {1 \over 6} - {4 \over 5}\)

\( \displaystyle {5 \over 7}:x = {{5 - 24} \over {30}}\)

\( \displaystyle {5 \over 7}:x ={{ - 19} \over {30}}\)

 \( \displaystyle x = {5 \over 7}:{{ - 19} \over {30}}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 91 trang 44 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 90 trang 43 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top