Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý 11: Đáp án bài 9 trang 99 SGK Vật lý 11

Chi tiết câu trả lời bài 9 trang 99 sách giáo khoa vật lý lớp 11 với tiết học về dòng điện trong chân không

Bài 9.Người ta kết luận tia catôt là dòng hạt tích điện âm vì:

A. Nó có mang năng lượng

B. Khi rọi vào vật nào, nó làm cho vật ấy tích điện âm

C. Nó bị điện trường làm lệch hướng

D. Nó làm huỳnh quang thuỷ tinh

Trả lời

Tia catot là dòng hạt tích điện âm vì khi rọi vào vật nào, nó làm cho vật ấy tích điện âm.

=> Chọn đáp án B.

doctailieu.com
Tải về
02/09/2018    11:43 AM
02/09/2018    11:43 AM
Back to top